MyLightningDetection

Statistik

Statistik för station Donaueschingen

Här hittar man lite statistik avseende TOA blixtspårningsstation Donaueschingen.

Allmän statistik för senaste timmen

  • Station aktiv: Ja
  • Senast uppdaterad: 22.9 minuter sedan
  • Senaste upptäckta urladdning: 2018-09-20 08:01:30
  • Blixtar: 106
  • Signaler: 316
  • Andel lokaliserat: 33.5%
  • Andel blixtar: 3.5%
  • "Egna" blixtar: 0 (0.0%)

GPS

Information om GPS mottagaren, som används för att ta emot exakt tid och plats. Är det känt visas även antennriktningarna nedan (röd, grön).

  • Medelkoordinater: 47.936817° / 8.557213° (±2.4m)

Antal blixtar

Här visas det totala antalet urladdningar per timma som identifierats av blixtspårningsnätverket samt antalet identifierade urladdningar per timme från stationen Donaueschingen och medelantalet för alla stationer.

Grafer: Blixtstatistik

Antal signaler

Antalet mottagna signaler per timme från stationen Donaueschingen tillsammans med medelvärdet för alla stationer.

Grafer: Signalstatistik

Andelar/proportioner

Blixt och lokaliseringsandelen är viktiga parametrar för en korrekt inställning av station. Beräkning:
Lokaliseringskvoten = (upptäckta blixtar från stationen) / (signaler från stationen)
Blixtkvot = (upptäckta blixtar från stationen) / (antal blixtar på nätverket)

Grafer: Lokaliserings- och blixtandel

Avstånd till blixtar

Översikt om den egna lokaliseringsandelen genom avståndet från stationen. Även totalt blixtantal genom åvståndet visas.

Grafer: Blixtar i förhållande till avståndet

Riktning till blixtar

Egen lokaliseringsandel fördelat på den geografiska riktningen. För bättre jämförelse visas även det totala antalet blixtar.

Grafer: Blixtar i förhållande till riktningen